Služby:

  • absenční a prezenční půjčování i v polském jazyce
  • meziknihovní výpůjční služba
  • elektronický katalog
  • rezervace knih
  • přístup na internet
  • vzdělávací a kulturní akce se budou také pořádat
  • tématické besedy pro děti a mládež - je jen na vás, zda nás podpoříte
  • kopírování, tisk ve formátu až A3

Všechny tyto služby jsou vám k dispozici každou středu od 13:30 do 16:30.