Řád knihovny, ceník a další důležité info.

Ceník poplatků a sankcí
Registrace - dospělí   
40 Kč
Registrace - studenti 
20 Kč
Registrace - důchodci, ZTP
20 Kč
Registrace - děti do 15 let 
10 Kč
1. upomínka  
6 Kč
2. upomínka 
12 Kč
3. upomínka 
25 Kč
Doporučený dopis
50 Kč
Internet 
zdarma

Výpůjční řád Místní knihovny v Řece
Registrovaným čtenářem knihovny se může stát každý občan České republiky, který se prokáže občanským průkazem nebo cizinec, který se prokáže cestovním pasem a poskytne knihovně osobní údaje. To je jméno, příjmení, bydliště a datum narození. Tyto osobní údaje bude knihovna zpracovávat podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Za dítě přebírají odpovědnost rodiče. Na základě vyplněné přihlášky dostane čtenář čtenářský průkaz, který je nepřenosný. Na cizí průkaz nelze dokumenty půjčovat. Ztrátu průkazu musí čtenář ihned ohlásit a za poplatek 5,- mu bude vystaven nový.

  • Výpůjční doba je u knih 4. týdny, u časopisů 2. týdny!
  • Knihy, které nejsou v knihovně k dispozici, si může čtenář vyhledat v elektronickémsouborném katalogu nebo na internetu a prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby si je za cenu poštovného objednat z kterékoliv knihovny v ČR.
  • Pracovníci knihovny mohou bez udání zkrátit výpůjční lhůtu, při druhé žádosti je čtenář povinen dokumenty předložit.
  • Cenné encyklopedie, slovníkové, jazykové a umělecké publikace jsou přístupné jen v  prostorách knihovny, prezenčně se půjčují jen na zvláštní písemnou  stvrzenku
  • Čtenář nese odpovědnost  za půjčené dokumenty a nesmí je půjčovat dalším osobám. Všechny zapůjčené  dokumenty je povinen vrátit do data vyznačeného na stvrzence.
  • Poškozené a ztracené dokumenty je uživatel povinen uhradit v pořizovací ceně + poplatek za vyřazení, který je u knih 50,- u časopisů 20,- nebo do výše ceny fotokopie dokumentu.
  • Jestliže se půjčené dokumenty dostanou do styku s osobami s nakažlivou nemocí, je toto nutné v knihovně nahlásit a postarat se o jejich dezinfekci nebo uhradit náklady s tím spojené.
  • Návštěvníci mohou ústně, písemně nebo  e-mailem (knihovna.reka@seznam.cz) v znášet připomínky, stížnosti, doporučení a přání týkající se provozu knihovny a jejich služeb čtenářům.
  • Hrubé nebo soustavné pořušování výpůjčního řádu opravňuje pracovníky knihovny k  odebrání čtenářského průkazu.
  • Ceník služeb knihovny a sankční poplatky za nedodržení výpůjčních lhůt průběžně  schvaluje zastupitelstvo obce Řeka.